RIDER DJ Miss Merilyn
De bepalingen in deze rider maken onderdeel uit van de opdrachtbevestigingen en dienen te
worden nageleefd.

1. Technische Rider DJ Miss Merilyn
– 2 a 3 x CDJ-2000 CD speler(s) van Pioneer. Graag netwerkkabeltje aanwezig om de CDJ’s onderling te verbinden. Alle andere Pioneer spelers met USB ingang zijn prima.
– Mixer van het merk PIONEER type: DJM 800, DJM900 of DJM2000 of beter.
– 1 of 2 high power monitor luidsprekers, voorzien van een regelbaar volume en bij voorkeur apart versterkt.
De CD spelers dienen zich te bevinden op een trillingsvrije, solide ondergrond. De DJ-setup staat op een plaats die alleen toegankelijk is voor productiemedewerkers. Tijdens de show worden er geen mensen in de buurt, op het podium of achter het de DJ-setup toegestaan anders, dan met toestemming van de artiest.

Overige benodigdheden:

– Een tafel met ruimte voor minimaal 2 CD tassen.
– Goede verlichting bij tafels en set-up
De artiest behoud zich het recht voor het optreden te weigeren indien niet aan bovenstaande technische rider is voldaan.

2. Cateringrider :
2a) De opdrachtgever dient voor een afsluitbare kleedkamer te zorgen, welke voorzien is van verwarming, verlichting, spiegel, stromend water, toilet,tafel en stoelen berekend op minimaal 3 personen. Kleedkamer is alleen beschikbaar voor artiest en crew.
2b) De opdrachtgever draagt er voor zorg dat er voldoende frisdranken beschikbaar zijn in de kleedkamer en / of bij de DJ Set-up:

3. Algemeen:
3a) De opdrachtgever draagt zorg voor minimaal 1 gereserveerde parkeerplaats in de directe omgeving van de locatie. Indien men op locatie alleen betaald kan parkeren zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.
3b) De artiest mag 2 gratis introducés meenemen naar het optreden.
3c) De veiligheid van de (eigendommen van de) artiest wordt gewaarborgd door de zaal.
3d) De zaal draagt zorg voor de aanwezigheid van een contactpersoon, verantwoordelijk voor de productie, die de artiest opvangt bij aankomst en begeleid naar de plaats van het optreden. Deze contactpersoon is gedurende het optreden aanwezig.

4. Bij eventuele tussenkomst van buitenlandse boekingen en/of TV optreden c.q. opnames van de artiest op de overeengekomen datum (data)heeft de artiest het recht onderhavige overeenkomst kosteloos te annuleren. De opdrachtgever heeft evenwel het recht een nieuwe datum voor een optreden tegen de zelfde voorwaarden en bepalingen vast te leggen.

5. Bij het niet correct nakomen van deze bijzondere bepalingen is de artiest gerechtigd – met behoud van volledige gage – voormeld optreden geen doorgang te laten vinden.